Andere rechtstakken

Ook voor materies die tot andere rechtstakken behoren, kan u terecht bij Advocaat du Moulin & Partners. Ontdek hieronder in welke gevallen wij u kunnen bijstaan.

Onze tarieven kan u hier raadplegen.

1. Aansprakelijkheid

Wanneer er schade wordt geleden door een persoon of onderneming, regelt het aansprakelijkheidsrecht de vergoeding of het herstel hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het schenden van een contract, of wanneer uw hond een voorbijganger in de voet bijt.

Zowel voor de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid kunt u als particulier én onderneming bij Advocaten du Moulin & Partners terecht voor een sterk juridisch onderbouwd advies.

Aan ondernemingen worden specifiek adviezen verstrekt of procedures begeleid inzake:

  • de professionele aansprakelijkheid
  • de productaansprakelijkheid

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen.

andere rechtstakken aansprakelijkheid
andere rechtstakken huurrecht

2. Verbintenissenrecht / Huurrecht

Het verbintenissenrecht is een materie waarmee iedereen dagelijks geconfronteerd wordt, vaak zonder dit te beseffen.

Telkens wanneer u een overeenkomst sluit – klein dan wel groot – vloeien hieruit talrijke rechten en verplichtingen voort.

Deze rechtstak omvat diverse bijzondere overeenkomsten zoals:

  • de aanneming
  • de dading
  • de franchising
  • de leasing
  • de (handels-)huur
  • verkoop van goederen

De advocaten van du Moulin & Partners zijn steeds bereid u te adviseren en te informeren alvorens u een overeenkomst sluit. Op die manier zal u beter in staat zijn om de risico’s in te schatten.

Ook indien er zich na het sluiten van een overeenkomst problemen voordoen, kan u steeds bij ons terecht waarop wij meteen op zoek gaan naar de beste oplossing.

Wat betreft de huurovereenkomsten treden wij zowel op voor de huurder als voor de verhuurder en dit in alle mogelijke huurgeschillen.

Vanzelfsprekend staat ons kantoor u ook bij wanneer u een huurovereenkomst wenst op te stellen of nazicht wenst van een bestaande huurovereenkomst. Advocaat du Moulin & Partners beschikt immers over een zeer ruime ervaring inzake de redactie en analyse van overeenkomsten.

3. Invorderingen

Bij Advocaten du Moulin & Partners kan u eveneens terecht voor zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke invordering.

Onze advocaten staan garant voor een professionele aanpak aan een voordelig en marktconform tarief. U kan ons steeds een opdracht tot invordering bezorgen middels een schrijven, een e-mail (info@advocaat-dumoulin.be) of een fax-bericht (03/233.57.97) met als bijlagen de te innen facturen en uw algemene voorwaarden. U kan al deze gegevens ook raadplegen via onze contactpagina.

Indien u niet tevreden bent over bepaalde verkoopsvoorwaarden, dan kan u steeds bij ons terecht voor de opmaak ervan. Wij houden rekening met de concrete situatie van uw onderneming.

Op die manier staan wij u bij om een sterkere juridische positie te verzekeren in het geval van een geschil.

andere rechtstakken arbeidsrecht