Andere rechtstakken

Vanzelfsprekend kan u ook voor andere juridische problemen, die zich in andere materies van het recht situeren, terecht bij Advocaat du Moulin & Partners. Ontdek hieronder in welke gevallen we u kunnen bijstaan.

Onze tarieven kan u hier raadplegen.

1. Aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht impliceert alle situaties waarbij een persoon of onderneming ertoe gehouden kan zijn om de schade geleden door een ander te vergoeden. Dit kan vanzelfsprekend gaan van futiele tot gigantische bedragen.

Het kan daarbij gaan om een situatie waarbij u hiertoe gehouden bent op basis van een overeenkomst of op grond van een fout die losstaat van enige contractuele verhouding.

Zowel voor wat geschillen met betrekking tot de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid bent u – als particulier of als onderneming – voor een degelijk en juridisch onderbouwd advies aan het juiste adres bij Advocaat du Moulin & Partners.

Aan ondernemingen worden specifiek adviezen verstrekt of procedures begeleid inzake :

  • de professionele aansprakelijkheid
  • de productaansprakelijkheid

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen.

andere rechtstakken aansprakelijkheid
andere rechtstakken huurrecht

2. Verbintenissen / Huurrecht

Het verbintenissenrecht is een vlag die vele ladingen dekt en tevens een materie waarmee iedereen dagelijks geconfronteerd wordt, vaak zonder het te beseffen.

Telkens wanneer u een overeenkomst sluit – klein dan wel groot – vloeien hieruit talrijke rechten en verplichtingen voort.

Deze rechtstak behelst diverse bijzondere overeenkomsten zoals:

  • de aanneming
  • de dading
  • de franchising
  • de leasing
  • de (handels-)huur
  • verkoop van goederen

De advocaten van du Moulin & Partners is steeds bereid u te adviseren en te informeren alvorens u een overeenkomst sluit. Op die manier zal u beter in staat zijn om de risico’s in te schatten.

Ook indien er zich na het sluiten van een overeenkomst problemen voordoen, kan u steeds bij ons terecht waarop wij prompt op zoek gaan naar de meest deugdelijke oplossing.

Wat betreft de huurovereenkomsten treden wij zowel voor de huurder als de verhuurder op en dit in alle mogelijke huurgeschillen.

Vanzelfsprekend staat ons kantoor u ook bij wanneer u een huurovereenkomst wenst op te stellen of nazicht wenst van een bestaande huurovereenkomst. Advocaat du Moulin & Partners beschikt immers over een zeer ruime ervaring inzake de redactie en analyse van overeenkomsten.

3. Invorderingen

Bij Advocaat du Moulin & Partners kan u naast alle andere diensten die verleend worden, eveneens terecht voor zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke invordering van openstaande vorderingen.

Onze advocaten staan garant voor een professionele aanpak aan een voordelig en marktconform tarief. U kan ons steeds een opdracht tot invordering bezorgen middels een schrijven, een e-mail (info@advocaat-dumoulin.be) of een fax-bericht (03/233.57.97) met als bijlagen de te innen facturen en uw algemene voorwaarden. U kan al deze gegevens ook raadplegen via onze contactpagina.

Indien u niet tevreden bent over verkoopsvoorwaarden dan kan u eveneens steeds terecht bij ons kantoor voor de opmaak ervan, geënt op de concrete situatie van uw onderneming.

Op die manier staan wij u bij om een sterkere juridische positie te verzekeren in het geval van een geschil.

andere rechtstakken arbeidsrecht