HANNELORE ANNEMANS

Advocaat en zaakvoerder

e-mailannemans@advocaat-dumoulin.be

Profiel

Hannelore Annemans - Advocaat du Moulin & Partners AntwerpenHannelore Annemans behaalde haar diploma van master in de rechten, met onderscheiding, aan de Universiteit Antwerpen in 2013.

Zij koos in haar masterjaren voor een major strafrecht en een minor publiek recht.

Gedurende haar studies heeft zij een bijzondere interesse in het straf- en jeugdrecht ontwikkeld.

Tijdens haar studies heeft zij zich als vice-voorzitter van de overkoepelende studentenvereniging van de Universiteit Antwerpen (UNIFAC) en lid van verscheidene raden aan de Universiteit Antwerpen en daarbuiten steeds ingezet voor studentenvertegenwoordiging en –participatie.

Zo zetelde zij in de Studentenraad van de Universiteit Antwerpen, de algemene vergadering van Antwerpen Studentenstad, het Antwerps Studentenoverleg, de Verenigde UA-studenten, de Associatie StudentenRaden Antwerpen en de Sociale Raad van de Universiteit Antwerpen

Sinds oktober 2013 is zij ingeschreven aan de Balie. Vanaf dan heeft ze ons kantoor vervoegd. Sinds 1 januari 2019 is zij medezaakvoerder van de vennootschap.