Echtscheiding

Bij Advocaat du Moulin & Partners beschikken we over een doorgedreven kennis van het algemene personen- en familierecht, maar zijn we ook zeer bedreven in de specifieke materie van de echtscheiding zoals vraagstukken aangaande afzonderlijke woonst, persoonlijk onderhoudsgeld en de regelingen met betrekking tot kinderen.

De advocaten van du Moulin & Partners zullen u steeds op een zeer heldere en uitgebreide manier adviseren welke procedure het best aansluit bij uw situatie en uw wensen.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

De echtscheiding inzetten

Wanneer uw huwelijk onder druk komt te staan, betekent dit vanzelfsprekend een emotionele periode voor u en uw gezin. Wij hechten ontzettend veel belang aan uw verhaal en zullen samen met u op zoek gaan naar de meest passende oplossingen.

Indien er kinderen in het spel zijn, adviseren wij u over de verblijfsregeling, de onderhoudsbijdrage en alle andere zaken die in het belang zijn van uw kinderen.

De echtscheiding afhandelen samen met Advocaat du Moulin & Partners

Samen met u zoeken wij naar de gepaste maatregelen aangaande de afzonderlijke woonst, uw kind(eren), de regeling inzake schulden, de aanstelling van een notaris et cetera om zo op de meest vlotte en minst belastende wijze uit de echt te scheiden.

Ook de aspecten van vereffening-verdeling zullen in het beginstadium van de besprekingen aan bod komen, aangezien het een belangrijke impact zal hebben op uw financiële toestand na de echtscheiding.

Gedurende de ganse periode staan onze advocaten u met raad en daad bij. Dit zowel schriftelijk – bij de opmaak van dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies en dergelijke – als mondeling tijdens de zitting.

De echtscheiding en de wetgeving

Alle zaken die behoren tot de echtscheiding vallen sinds 1 september 2014 onder de bevoegdheid van de Familierechtbank.

Sinds de nieuwe Echtscheidingswet van 2007 (wet van 27 april 2007) bestaan er nog maar twee echtscheidingsvormen :

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen en uw situatie in detail te bespreken. Onze tarieven kan u hier raadplegen