Personenrecht en familierecht

Gespecialiseerd in Familierecht

Ons kantoor maakt er een prioriteit van om alle nieuwigheden in het familierecht op de voet te volgen en u wat betreft de procedure zo goed mogelijk te informeren en te adviseren.

Vanzelfsprekend dienen dergelijke gevoelige zaken, die sterk ingrijpen op een menselijk leven, met de nodige omzichtigheid te worden behandeld door een gespecialiseerde advocaat, die het absoluut noodzakelijk vindt dat uw verhaal centraal staat.

Bij Advocaat du Moulin & Partners vindt u advocaten die u persoonlijk doch professioneel bijstaan en samen met u op zoek gaan naar de meest efficiënte oplossing op maat voor uw probleem. Maak vandaag een afspraak en ontdek onze doorgedreven aanpak.

In de eerste plaats gaan wij steeds op zoek naar een regeling in der minne, aangezien een bemiddelde oplossing de relatie tussen partijen kan stabiliseren, wat – zeker indien er kinderen in het spel zijn – van ongezien belang is.

Indien een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, zullen onze advocaten u onverwijld informeren over de mogelijke en gepaste juridische maatregelen.

Ons streefdoel is steeds om zo snel mogelijk een einde te maken aan de moeilijkheden waarmee u kampt. Neem contact op om uw specifieke situatie te bespreken.

Het personen- en familierecht in een notendop

Het personen- en familierecht betreft een rechtstak die vele aspecten kent, die een bijzondere vakkennis en vakbekwaamheid vereisen. Vandaag de dag dient immers vastgesteld te worden dat er zich op dit domein steeds meer problemen voordoen.
Ten aanzien van al de facetten die het personen- en familierecht behelst, zal Advocaat du Moulin & Partners u met raad en daad bijstaan met haar gespecialiseerde expertise.

Het gaat dan onder meer over familierechtelijke zaken die verband houden met volgende onderwerpen:

Adoptie
Afstamming
Echtscheiding
Erfrecht
Geboorte

Huwelijk
Nationaliteit
Omgangsregeling voor de kinderen
Onderhoudsgeld
Ouderlijk gezag

Relationele moeilijkheden
Samenlevingscontracten
Samenwonen
Schenkingen
Vereffening-verdeling bij echtscheiding

Ook in meer specifieke familiale materies kan u rekenen op de professionele en grondig juridisch onderbouwde bijstand van onze advocaten. Het gaat dan om zaken zoals:

  • De nieuwe regels inzake de dubbele familienaam
  • Het lesbisch meeouderschap
  • De bescherming van meerderjarigen

Quasi alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven – in de ruimste zin van het woord – zijn sinds 1 september 2014 onder de bevoegdheid komen te vallen van de Familierechtbank.

Het doel van de wetgever is ervoor te zorgen dat alle familiale geschillen door één en dezelfde rechtbank behandeld worden om een einde te maken aan de tijd waarbij u naargelang de materie, de aard van de vordering en het tijdstip van de vordering uw zaak bij een ander rechtscollege diende aanhangig te maken.

Expertise & persoonlijke aanpak

Onze advocaten volgen verder op geregelde basis studiedagen zodat u erop kan rekenen dat u steevast correct geïnformeerd wordt op basis van zeer actuele kennis van de materie.

Bij Advocaat du Moulin & Partners bent u aan het juiste adres wanneer u wenst dat er aandacht wordt besteed aan uw verhaal met inbegrip van de emoties die daarmee verbonden zijn en dit zonder op enig moment de juridische kant van de zaak uit het oog te verliezen.

Contacteer ons om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.