Bemiddeling

Bemiddeling houdt in dat u samen met een advocaat-bemiddelaar op informele wijze op zoek gaat naar passende oplossingen en is een zeer waardevol alternatief inzake de beslechting van familiale geschillen.

Ten aanzien van al de facetten die de bemiddeling behelst, kan Advocaat du Moulin & Partners u met raad en daad bijstaan met haar expertise. Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen.
Onze tarieven kan u hier raadplegen.

Takenpakket

  • Partijen helpen om zelf beslissingen te nemen
  • Partijen grondig informeren
  • Een inzicht te geven in de grond van de problematiek

Bemiddeling maakt het verschil

Conflicten in de familiale context worden zeer vaak uitgevochten in de rechtbank, waarbij het gelijk halen primeert en het bekomen van een constructieve oplossing naar de achtergrond verdwijnt. Het spreekt voor zich dat dit tot zeer pijnlijke situaties kan leiden, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn.

Een bemiddelaar kan ervoor zorgen dat de communicatie tussen partijen hersteld wordt en het conflict op een andere manier wordt benaderd. Dit zorgt er op het einde van de rit voor dat de bekomen oplossingen door alle partijen worden aanvaard en vaker worden nageleefd. Het zijn immers de partijen zelf die tot een vergelijk komen en er is geen sprake van winnaars of verliezers.

Gerechtskosten besparen

De bemiddeling in familiezaken drukt vanzelfsprekend ook de kosten, aangezien procedures voor de rechtbank vaak langer duren en zeer tijdrovend en arbeidsintensief zijn. Niettegenstaande bij een bemiddeling vaak meerdere sessies noodzakelijk zullen zijn, zal de kostprijs slechts een fractie bedragen van de kostprijs van een gerechtelijke procedure.

Alle mogelijke familiale conflicten komen in aanmerking voor bemiddeling. Dat kan gaan van:

  • De verblijfsregeling voor kinderen
  • De bepaling van onderhoudsgelden
  • De typische conflicten die ontstaan bij het beĆ«indigen van de samenleving

Meester Evelyne du Moulin zal als bemiddelaar steeds op zoek gaan oplossingen die ervoor zorgen dat er op een bestendige wijze een einde gemaakt wordt aan het conflict, waarbij partijen zelf beslissingen nemen en steeds evenveel invloed hebben.