Bemiddeling

Bemiddeling houdt in dat u samen met een advocaat-bemiddelaar op zoek gaat naar passende oplossingen en is een zeer waardevol alternatief inzake de beslechting van familiale geschillen.

Takenpakket

  • Partijen grondig informeren
  • Een inzicht geven in de grond van de problematiek
  • Partijen helpen om zelf beslissingen te nemen
Familierecht: 2 handen die elkaar vasthouden

Bemiddeling maakt het verschil

Heel vaak worden familiale conflicten uitgevochten op de rechtbank. Voor partijen wordt hun gelijk halen het belangrijkste, terwijl het bekomen van een constructieve oplossing uit het oog wordt verloren. Dit kan leiden tot zeer pijnlijke situaties, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn.

Een bemiddelaar kan ervoor zorgen dat de communicatie tussen partijen hersteld wordt en het conflict op een andere manier wordt benaderd. In de meeste gevallen worden de oplossingen die door alle partijen werden aanvaard, ook beter nageleefd.

Gerechtskosten besparen bij bemiddeling

Procedures voor de rechtbank voeren duurt lang, is tijdrovend en arbeidsintensief. Hoewel bij een bemiddeling vaak meerdere sessies nodig zijn, zal de kostprijs slechts een fractie bedragen van de kostprijs van een gerechtelijke procedure.

Alle mogelijke familiale conflicten komen in aanmerking voor bemiddeling, onder meer:

  • De verblijfsregeling voor kinderen
  • De bepaling van onderhoudsgelden
  • De typische conflicten die ontstaan bij het beëindigen van de samenleving

Meester Evelyne du Moulin zal als bemiddelaar trachten steeds op zoek te gaan naar oplossingen die ervoor zorgen dat er op een systematische wijze een einde gemaakt wordt aan het conflict, waarbij partijen zelf beslissingen nemen en zij steeds evenveel invloed hebben.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.