Strafrecht: iemand met de handen in elkaar geslagen boven een wetboek

Strafrecht

Het strafrecht is een complex en belangrijk rechtsgebied dat betrekking heeft op misdrijven en de bijbehorende juridische procedures. Als u geconfronteerd wordt met een strafrechtelijke kwestie, is het cruciaal om de juiste juridische bijstand te hebben om uw rechten te beschermen en een eerlijk proces te waarborgen.

Advocaat du Moulin & Partners is zeer gedreven inzake strafrecht. Onze advocaten behandelen elke strafzaak nauwgezet, ongeacht uw achtergrond en de aard van het delict. Wij verliezen nooit uit het oog dat het de verdediging betreft van één persoon ten opzichte van het ‘machtige’ Openbaar Ministerie.

Wij doen onze uiterste best om uw strafzaak tot een goed einde te brengen en uw belangen maximaal te verdedigen gedurende de volledige procedure.

Wijziging procedure: vanaf 1-2-2016 mogen enkel houders van het getuigschrift bijzondere opleiding cassasatieprocedure in strafzaken een cassatieberoep aantekenen. Mr. du Moulin is in het bezit van dit getuigschrift en kan u verder helpen met het cassatieberoep.

Advocaat strafrecht voor elke situatie

Bent u gedagvaard of niet? Bevindt uw zaak zich in eerste aanleg of in hoger beroep? In welk stadium uw zaak zich ook bevindt, het is voor ons van belang dat uw rechten steeds door ons worden gewaarborgd.

Advocaten du Moulin & Partners staan u bij, zowel als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, als wanneer u het slachtoffer wordt van een misdrijf gepleegd door een ander.

Onze advocaten beschikken over een zeer ruime kennis inzake strafrecht. Ze bestuderen telkens nauwgezet het strafdossier en staan u zowel mondeling als schriftelijk bij tijdens de strafprocedure. Wij beschouwen het als onze kerntaak om uw rechten van verdediging in alle fasen van de procedure te vrijwaren.

Salduz permanentie

Advocaat du Moulin & Partners is ingeschreven in de Salduz-permanentie.

Deze permanentie is tot stand gekomen in navolging van de wet van 13 augustus 2011, die op 1 januari 2012 in werking trad.

Deze wet voorziet bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor in het Belgisch recht. Deze regeling is van toepassing op politieverhoren en het verhoor door een onderzoeksrechter.

Meer informatie over Salduz bijstand bij verhoor.