Strafrecht

Wijziging procedure: vanaf 1-2-2016 mogen enkel houders van het getuigschrift bijzondere opleiding cassasatieprocedure in strafzaken een cassatieberoep aantekenen. Mr. du Moulin en mr. Annemans zijn in het bezit van dit getuigschrift en kunnen u verder helpen met het cassatieberoep.

Advocaat du Moulin & Partners is zeer gedreven als het gaat om strafzaken. Elke strafzaak wordt door onze advocaten met dezelfde nauwgezetheid behandeld, ongeacht uw achtergrond en ongeacht de aard van het delict. Er wordt immers nooit uit het oog verloren dat het de verdediging van één persoon betreft ten opzichte van het machtige Openbaar Ministerie.

Wij doen onze uiterste best om uw strafzaak tot een goed einde te brengen en uw belangen maximaal te verdedigen gedurende de volledige procedure.

Advocaat strafrecht voor elke situatie

In welk stadium uw zaak is -in eerste aanleg of in hoger beroep-, of u al gedagvaard bent of niet, het is van belang dat uw rechten door ons worden gewaarborgd.

Advocaat du Moulin & Partners in Antwerpen staat u zowel bij als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf als wanneer u het slachtoffer wordt van een misdrijf gepleegd door een ander.

Onze advocaten beschikken over een zeer ruime kennis inzake strafrecht, bestuderen steeds zeer nauwgezet het strafdossier en staan u zowel mondeling als schriftelijk bij tijdens de strafprocedure. Wij beschouwen het immers als onze kerntaak om uw rechten van verdediging in alle fasen van de procedure te vrijwaren. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

U kan vanzelfsprekend ook bij ons terecht via de Salduz regeling bij verhoor.