Strafrecht: iemand met de handen in elkaar geslagen boven een wetboek

Strafrecht

Advocaat du Moulin & Partners is zeer gedreven inzake strafrecht. Onze advocaten behandelen elke strafzaak nauwgezet, ongeacht uw achtergrond en de aard van het delict. Wij verliezen nooit uit het oog dat het de verdediging betreft van één persoon ten opzichte van het ‘machtige’ Openbaar Ministerie.

Wij doen onze uiterste best om uw strafzaak tot een goed einde te brengen en uw belangen maximaal te verdedigen gedurende de volledige procedure.

Wijziging procedure: vanaf 1-2-2016 mogen enkel houders van het getuigschrift bijzondere opleiding cassasatieprocedure in strafzaken een cassatieberoep aantekenen. Mr. du Moulin en mr. Annemans zijn in het bezit van dit getuigschrift en kunnen u verder helpen met het cassatieberoep.

Advocaat strafrecht voor elke situatie

Bent u gedagvaard of niet? Bevindt uw zaak zich in eerste aanleg of in hoger beroep? In welk stadium uw zaak zich ook bevindt, het is voor ons van belang dat uw rechten steeds door ons worden gewaarborgd.

Advocaten du Moulin & Partners staan u bij, zowel als u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, als wanneer u het slachtoffer wordt van een misdrijf gepleegd door een ander.

Onze advocaten beschikken over een zeer ruime kennis inzake strafrecht. Ze bestuderen telkens nauwgezet het strafdossier en staan u zowel mondeling als schriftelijk bij tijdens de strafprocedure. Wij beschouwen het als onze kerntaak om uw rechten van verdediging in alle fasen van de procedure te vrijwaren.

U kan ook bij ons terecht via de Salduz bijstand bij verhoor.