Salduz permanentie

Advocaat du Moulin & Partners is daarenboven ook ingeschreven in de zogenaamde Salduz-permanentie.

Deze permanentie is tot stand gekomen in navolging van de wet van 13 augustus 2011, die op 1 januari 2012 in werking trad.

Deze wet implementeert de Europese regels aangaande de bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor in het Belgisch recht. Deze regeling is van toepassing op politieverhoren en het verhoor door een onderzoeksrechter.

Op 26 november 2016 kwam er een belangrijke uitbreiding en kan elke persoon in welke hoedanigheid dan ook bij elk verhoor bijgestaan worden door een advocaat. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. In dit geval zal het verhoor audiovisueel opgenomen worden.

Alvorens men overgaat tot uw verhoor, hebben onze advocaten het recht om gedurende 30 minuten vertrouwelijk overleg met u te plegen. Dit wordt het consultatierecht genoemd.

Eens het verhoor van start is gegaan, is het onze taak om op onze hoede te zijn voor uw rechten van verdediging. Men spreekt in deze fase over het bijstandsrecht. Daar komt bij dat wij het verhoor kunnen onderbreken voor een bijkomend vertrouwelijk overleg, dat 15 minuten mag duren.

De bijstand die wij u verlenen tijdens uw verhoor heeft tot doel het mogelijk te maken om in de eerste plaats toezicht te houden op:

  • De eerbiediging van het recht uzelf niet te beschuldigen
  • De keuzevrijheid om een verklaring af te leggen
  • De mogelijkheid gebruik te maken van uw zwijgrecht

In de tweede plaats houden onze advocaten nauwlettend in het oog dat er geen dwang of druk op u wordt uitgeoefend tijdens het verhoor.

Tot slot is het voor ons in het algemeen van belang dat uw rechten van verdediging en de regelmatigheid van het verhoor worden gerespecteerd.

Het spreekt voor zich dat Advocaat du Moulin & Partners u bijstaat, zowel bij verhoren bij de politie als bij de onderzoeksrechter, en nadien graag verder instaat voor de behartiging van uw belangen voor de Rechtbank indien u dit wenst.

Wanneer u beroep wenst te doen op de expertise en de gedreven aanpak van ons kantoor voor wat betreft uw consultatie- en bijstandsrecht bij verhoor, kan u ons steeds bereiken op: 0498 76 36 94