Salduz permanentie

Advocaat du Moulin & Partners is ingeschreven in de Salduz-permanentie.

Deze permanentie is tot stand gekomen in navolging van de wet van 13 augustus 2011, die op 1 januari 2012 in werking trad.

Deze wet voorziet bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor in het Belgisch recht. Deze regeling is van toepassing op politieverhoren en het verhoor door een onderzoeksrechter.

Op 26 november 2016 kwam er een belangrijke uitbreiding en kan elke persoon in welke hoedanigheid dan ook bij elk verhoor bijgestaan worden door een advocaat. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. In dat geval zal het verhoor audiovisueel opgenomen worden.

Alvorens u wordt verhoord, hebben onze advocaten het recht om gedurende 30 minuten vertrouwelijk overleg met u te plegen. Dit wordt het consultatierecht genoemd.

Eens het verhoor van start is gegaan, is het onze taak uw rechten van verdediging te beschermen. Dit betreft het bijstandsrecht. Het is ook mogelijk om het verhoor te onderbreken voor een bijkomend vertrouwelijk overleg dat 15 minuten mag duren.

Ten eerste heeft de bijstand die wij u verlenen tijdens uw verhoor tot doel om toezicht te houden op:

  • De eerbiediging van het recht uzelf niet te beschuldigen
  • De keuzevrijheid om een verklaring af te leggen
  • De mogelijkheid gebruik te maken van uw zwijgrecht

Ten tweede houden onze advocaten nauwlettend in het oog dat er geen dwang of druk op u wordt uitgeoefend tijdens het verhoor.

Het spreekt voor zich dat Advocaten du Moulin & Partners u bijstaat, zowel bij verhoren bij de politie als bij de onderzoeksrechter, en nadien graag verder instaat voor de behartiging van uw belangen voor de Rechtbank indien u dit wenst.

Wanneer u beroep wenst te doen op de expertise en de gedreven aanpak van ons kantoor voor wat betreft uw consultatie- en bijstandsrecht bij verhoor, kan u ons steeds bereiken op 0498 76 36 94.