Advocaat Strafrecht in Antwerpen

Zelf verdacht of slachtoffer van een misdrijf?

Wij staan zowel verdachten als slachtoffers van misdrijven bij in het behartigen van hun belangen voor de rechtbank. Elke strafzaak wordt door onze advocaten met de grootste zorg behandeld, ongeacht uw achtergrond of de aard van het delict.

Onze praktijk van ervaren juristen staat in voor zowel particulieren als ondernemingen. Elk dossier wordt met de nodige discretie behandeld.

Grondige expertise in Strafrecht

Onze advocaten bezitten een zeer ruime kennis inzake het strafrecht in België. Elke evolutie binnen dit rechtsdomein wordt door onze advocaten op de voet gevolgd.

Onze kerntaak is het beschermen van uw rechten van verdediging in alle fases van de procedure. Uw strafrechterlijk dossier wordt tot in de puntjes voorbereid en verwerkt. Wij bijten ons vast in elke zaak en staan u mondeling en schriftelijk bij gedurende de gehele strafprocedure.

Wijziging procedure: vanaf 1-2-2016 mogen enkel houders van het getuigschrift bijzondere opleiding cassasatieprocedure in strafzaken een cassatieberoep aantekenen. Meester du Moulin is in het bezit van dit getuigschrift en kan u verder helpen met het cassatieberoep.

U kan vanzelfsprekend ook bij ons terecht via de Salduz regeling bij verhoor.

Contacteer ons om uw afspraak vast te leggen, zodat we samen uw situatie kunnen schetsen en de nodige actie kunnen ondernemen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.