Echtscheiding

Naast een doorgedreven kennis van het algemene personen- en familierecht is Advocaat du Moulin & Partners zeer bedreven in de specifieke materie van de echtscheiding.

Vanzelfsprekend zullen de advocaten van du Moulin & Partners u op een zeer bevattelijke en begrijpelijke wijze adviseren welke procedure het best aansluit bij uw situatie en uw wensen.

Alle facetten die behoren tot de echtscheiding vallen sinds 1 september 2014 onder de bevoegdheid van de Familierechtbank.

Ten aanzien van al de facetten die het de echtscheiding behelst, kan Advocaat du Moulin & Partners u met raad en daad bijstaan met haar expertise. Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

De echtscheiding inzetten

Wanneer uw huwelijk in woelige wateren terechtkomt, betekent dit vanzelfsprekend dat u een erg emotionele periode doormaakt. Onze advocaten hechten er ontzettend veel belang aan om naar uw verhaal te luisteren en zo samen op zoek te gaan naar de meest passende oplossingen.

Ook indien er kinderen in het spel zijn, adviseren wij u passend in verband met de verblijfsregeling, de onderhoudsbijdrage en alle andere zaken die in het belang zijn van de kinderen.

Het afhandelen van de echtscheiding

Gedurende de ganse periode staan onze advocaten u met raad en daad bij en dit zowel schriftelijk (bij de opmaak van dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies, et cetera) als mondeling tijdens de zitting.

Samen met u gaan wij op zoek naar de gepaste maatregelen – met betrekking tot de afzonderlijke woonst, uw kind(eren), de regeling inzake schulden, de aanstelling van een notaris et cetera – en nadien naar de meest vlotte en minst belastende wijze om uit de echt te scheiden.

Ook de aspecten van vereffening-verdeling zullen in het beginstadium van de besprekingen omtrent uw echtscheiding aan bod komen, aangezien uiteraard deze vereffening en verdeling een belangrijke financiële impact zal hebben op uw geldelijk welzijn na de echtscheiding.

De echtscheiding en de wetgeving

Sinds de nieuwe Echtscheidingswet van 2007 (wet van 27 april 2007) bestaan er nog maar twee echtscheidingsvormen :

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen en uw situatie in detail te bespreken. Onze tarieven kan u hier raadplegen