advocaat bij echtscheiding

Familiaal vermogensrecht bij Echtscheiding

Na afloop van de echtscheiding – dit wil zeggen wanneer het echtscheidingsvonnis definitief is geworden – of na de beëindiging van het samenleven, kan u bij Advocaten du Moulin & Partners terecht voor de verdere afhandeling inzake de vereffening en verdeling.

Dit betreft een zeer complexe en gespecificeerde materie, die een uiterst nauwgezette en gedreven aanpak vraagt van diegene die u hierin bijstaat.

Hoe gaat vereffening-verdeling in zijn werk?

Ná een echtscheiding duidt de rechtbank een notaris aan die uw goederen zal vereffenen en verdelen.

De notaris zal steeds proberen om eerst een minnelijk akkoord te bereiken.

Wanneer de notaris hier niet in slaagt, wordt een proces-verbaal van opening der werkzaamheden opgesteld met de bepaling van een kalender.

Deze kalender voorziet de termijnen waarbinnen de nota’s van de partijen met hun aanspraken en de stukken dienen te worden ingediend en voorziet ook de termijn waarbinnen de notaris zijn staat van vereffening en verdeling dient af te werken

Vertrouw op onze expertise

Onze advocaten hebben de nodige deskundigheid en knowhow om u doorheen dit hele complexe proces te begeleiden. Wij staan u natuurlijk ook bij indien u niet gehuwd was, maar feitelijk of wettelijk samenwoonde.

Contacteer ons om uw afspraak te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

De taken van uw advocaat:

  • De advocaten zullen de omvang en de samenstelling van het te verdelen vermogen – actief en passief – nauwkeurig bestuderenIndien er een huwelijkscontract bestaat, dient dit eerst grondig nagekeken te worden.
  • De advocaten voorzien in hun nota’s de aanspraken die zij menen te hebben op de andere partij, dan wel op de post-communautaire verdeeldheid.
  • Na het uitwisselen van de nodige nota’s en stukken en het opstellen van een overzicht van aanspraken door de notaris, kan deze laatste zijn staat van vereffening en verdeling opstellen.
  • Indien er op basis van deze staat een akkoord kan worden bereikt tussen partijen, kan de vereffening en verdeling worden afgerond. Indien er echter tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, wordt de procedure gevoerd voor de familierechtbank.