advocaat bij echtscheiding

Familiaal vermogensrecht bij Echtscheiding

Na afloop van de echtscheiding – dit wil zeggen wanneer het echtscheidings-vonnis definitief is geworden – dan wel na de beëindiging van het samenleven, kan u bij Advocaat du Moulin & Partners terecht voor de verdere afhandeling van de echtscheiding of van het beëindigen van het samenleven, met name inzake de vereffening en verdeling.

Dit betreft een zeer complexe en gespecificeerde materie, die een zeer nauwgezette en gedreven aanpak vergt van diegene die u hierin bijstaat.

Hoe gaat vereffening-verdeling in zijn werk?

Na een echtscheiding is het de rechtbank die een notaris aanduidt die uw goederen zal vereffenen en verdelen.

De notaris zal steeds trachten omtrent de vereffening en verdeling een minnelijk akkoord te bereiken.

Wanneer de notaris echter niet slaagt in het bereiken van dergelijk akkoord wordt een proces-verbaal van opening der werkzaamheden opgesteld met bepaling van een kalender.

De kalender voorziet de termijnen waarbinnen de nota’s van de partijen met hun aanspraken dienen te worden ingediend en voorziet uiteindelijk ook de termijn waarbinnen de notaris zijn staat van vereffening en verdeling dient af te werken.

Vertrouw op onze expertise

Onze advocaten hebben allen de nodige deskundigheid en knowhow om u doorheen dit hele proces te begeleiden. Vanzelfsprekend staan wij u eveneens bij indien u niet gehuwd bent, maar feitelijk of wettelijk samenwoont.

Advocaat du Moulin & Partners verzekert u een professionele doch zeer persoonlijk aanpak inzake de vereffening-verdeling bij echtscheiding, waarbij er ruimte is voor uw verhaal en de emoties die gepaard gaan met dergelijke aangelegenheden.

Contacteer ons om uw afspraak te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

De taken van uw advocaat:

  • De advocaten zullen omvang en de samenstelling van het te verdelen vermogen – actief en passief – nauwkeurig bestuderen
  • Vanzelfsprekend dient daarbij, indien er een huwelijkscontract voorhanden is, dit contract grondig onder de loep te worden genomen.
  • De advocaten voorzien in hun nota’s tevens de aanspraken die zij menen te hebben op de andere partij, dan wel op de post-communautaire verdeeldheid.
  • Na het uitwisselen van de nodige nota’s en het opstellen van een overzicht van aanspraken door de notaris en eventuele commentaren hierop door de notaris, kan deze laatste zijn staat van vereffening en verdeling opstellen.
  • Indien er op basis van deze staat een akkoord kan worden bereikt tussen partijen, kan de vereffening en verdeling worden afgerond. Indien er echter tussen partijen, op basis van deze staat van de notaris, geen akkoord kan worden bereikt, wordt de procedure gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg.