Familiaal vermogensrecht bij Erfenis

Vereffening-verdeling in het kader van een overlijden

Na het overlijden van een persoon dient de nalatenschap van deze overledene samengesteld te worden. Dit houdt in dat bepaald wordt wat er zich precies in de nalatenschap bevindt.

De nalatenschap bestaat in globo uit het eigen vermogen van de overledene en de helft van het eventuele gemeenschappelijke vermogen. Vanzelfsprekend behoren ook de schulden tot de nalatenschap.

Advocaat du Moulin & Partners staat u bij tijdens de procedure van de vereffening-verdeling van de nalatenschap.
We verzekeren u een professionele doch zeer persoonlijk aanpak inzake de nalatenschap na overlijden, waarbij er ruimte is voor uw verhaal en de emoties die gepaard gaan met dergelijke aangelegenheden.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

Wij kunnen u helpen als:

  • Indien de overledene geen testament heeft nagelaten, dienen de complexe wettelijke bepalingen te worden toegepast, waarbij bepaald wordt welke personen aangemerkt worden als erfgenamen.
  • Wanneer de overledene wel een testament heeft opgemaakt, zal nagegaan worden wat behoort tot het beschikbaar deel, waarover de overledene vrij kan beschikken. Daarvoor dient nagegaan te worden of er kinderen worden nagelaten, of er een huwelijk is en of er bepaalde zaken met betrekking tot het overlijden werden opgenomen in een eventueel huwelijkscontract.