Familiaal vermogensrecht bij Erfenis

Vereffening-verdeling in het kader van een overlijden

Na het overlijden van een persoon dient de nalatenschap van deze overledene samengesteld te worden. Er wordt dus bepaald wat er zich precies in deze nalatenschap bevindt.

De nalatenschap bestaat uit het eigen vermogen van de overledene, de helft van het eventuele gemeenschappelijke vermogen en de schulden van de nalatenschap.

Advocaat du Moulin & Partners staat u bij tijdens de procedure van de vereffening-verdeling van de nalatenschap.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.

Wanneer kunnen wij u helpen?

  • Indien de overledene geen testament heeft nagelaten, worden de complexe wettelijke bepalingen worden toegepast, waarbij bepaald wordt wie in aanmerking komt als erfgenaam en wie wat krijgt.
  • Indien de overledene wel een testament heeft nagelaten, wordt er nagegaan wat behoort tot het beschikbaar deel, waarover de overledene vrij kon beschikken. Daarvoor dient nagegaan te worden of er kinderen worden nagelaten, of er een huwelijk is en of er bepaalde zaken met betrekking tot het overlijden werden opgenomen in een eventueel huwelijkscontract.