Vereffening-Verdeling bij Onverdeeldheid

Wanneer bepaalde personen gelijke rechten hebben op eenzelfde goed, spreekt men over een onverdeeldheid.

De wet bepaalt dat niemand kan verplicht worden om in onverdeeldheid te blijven. Dit betekent dat de onverdeeldheid vereffend en verdeeld dient te worden.

Indien er ook een onroerend goed vereffend en verdeeld dient te worden, zal er steeds tussenkomst zijn van een notaris.

Wat houdt de vereffening-verdeling in?

Er zijn tal van situaties waarin meerdere personen gelijktijdig eigenaar zijn van eenzelfde goed.

Denk bijvoorbeeld aan een niet-gehuwd koppel dat samenwoont met of zonder een samenlevingscontract. Wanneer aan die relatie een einde komt, zullen al die zaken die behoren tot de onverdeeldheid vereffend en verdeeld moeten worden.

Op verzoek van één of beide partijen dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van de goederen die behoren tot de onverdeeldheid. Zo ontvangt ieder partij het deel van de goederen waar hij recht op heeft.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.