Vereffening-Verdeling bij Onverdeeldheid

Wanneer bepaalde personen gelijke rechten hebben op eenzelfde goed spreekt men over een zogenaamde onverdeeldheid.

De wet bepaalt dat niemand kan verplicht worden om in onverdeeldheid te blijven. Dit komt er in concreto op neer dat de onverdeeldheid vereffend en verdeeld dient te worden.

Indien er ook een onroerend goed vereffend en verdeeld dient te worden, zal er steeds tussenkomst zijn van een notaris.

Wat houdt vereffening-verdeling in?

Er zijn tal van situaties waarin meerdere personen gelijktijdig eigenaar zijn van eenzelfde goed. Het voorbeeld dat het best gekend is, betreft de situatie waarbij partijen gehuwd zijn, samenwonen middels een samenlevingscontract of samenleven zonder enig contract.

Wanneer aan de relatie tussen partijen een einde komt, zullen al die zaken die behoren tot de gemeenschap of tot de onverdeeldheid – of met andere woorden door beide echtgenoten of samenwoners werden aangekocht – vereffend en verdeeld moeten worden.

Op verzoek van één van beiden of van beiden dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van de gemeenschappelijke goederen, daar ieder gerechtigd is om zijn deel te ontvangen van deze goederen.

Expertise & persoonlijke aanpak

Ons kantoor bezit een zeer specifieke en doorgedreven expertise wanneer het aankomt op familiaal vermogensrecht. Advocaat du Moulin & Partners verzekert u een professionele doch zeer persoonlijk aanpak inzake de vereffening-verdeling bij onverdeeldheid, waarbij er ruimte is voor uw verhaal en de emoties die gepaard gaan met dergelijke aangelegenheden.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.