Vereffening-verdeling na echtscheiding

Ook nadat de echtscheiding gefinaliseerd is, moet er nog heel wat worden geregeld. Op dit moment moet de gerechtelijke vereffening en verdeling worden aangevat.

Het leven dat u samen hebt opgebouwd, wordt dan onderling verdeeld. Dit is een complexe denkoefening waarin u zich best laat bijstaan door een specialist.

Wat is vereffening-verdeling?

Bij uitspraak van de echtscheiding duidt de rechtbank een notaris aan die de vereffening-verdeling start.

De vereffening betekent het in kaart brengen van wat er verdeeld moet worden. Er wordt een overzicht opgemaakt van het gemeenschappelijk en eigen vermogen en er wordt rekening gehouden met de eventuele schulden.

Ook het vastgoed en de inboedel worden hierin vastgelegd. Hierbij kan een boedelbeschrijving worden opgesteld. Dit kan in der minne gebeuren of via de notaris en eventueel verbonden met een eedaflegging.

Tijdens de vereffening moet er ook bepaald worden of en welke vergoedingen er moeten voorzien worden. Indien er goederen of gelden van het ene vermogen naar het andere zijn overgegaan, dient dit gecorrigeerd te worden met behulp van een vergoeding. Ook wordt er een beheers verrekening opgesteld.

Pas nadat deze oplijsting is gebeurd kan de notaris zien wat er aan elk van de partijen toekomt.

Kies de juiste echtscheidingsadvocaat

Hoewel vereffening-verdeling pas plaatsvindt nadat de echtscheiding definitief is, kies je best je advocaat voor je echtscheiding met het oog op de vereffening-verdeling. Niet alle echtscheidingsadvocaten kennen namelijk hun weg in de complexe materie van de vereffening-verdeling.

De kennis over vereffening-verdeling is enorm belangrijk vanaf het begin van de echtscheidingsprocedure. De afspraken bij de inleiding van de echtscheiding zijn cruciaal voor de uiteindelijke vereffening-verdeling.

echtscheiding vereffening

Expertise en een doorgedreven aanpak

Meester Evelyne du Moulin is gespecialiseerd in het familierecht en heeft een grondige kennis van familiaal vermogensrecht. Dankzij haar jarenlange ervaring en doorgedreven aanpak verdedigt ze uw belangen op de best mogelijke manier.

Elke echtscheidingsaanvraag en daarop volgende vereffening-verdeling wordt gedetailleerd opgevolgd. Al vanaf de eerste afspraak wordt er geanticipeerd op de uiteindelijke vereffening-verdeling van uw vermogen. We zoeken steeds naar de beste uitkomst voor u op lange termijn.

Contacteer ons om een afspraak vast te leggen, zodat we samen uw situatie grondig kunnen bespreken. Onze tarieven kan u hier raadplegen.