samenwonen vereffening

Vereffening-Verdeling na beëindigen samenwonen

Als wettelijk of feitelijk samenwonenden uit mekaar gaan moet er heel wat geregeld worden. Het leven dat u samen hebt opgebouwd, wordt dan onderling verdeeld.

Indien u dit als koppel niet in der minne kan regelen kan de gerechtelijke vereffening-verdeling worden aangevat. Dit is een complexe denkoefening waarin u zich best laat bijstaan door een specialist.

Contacteer ons om een afspraak vast te leggen, zodat we samen uw situatie grondig kunnen bespreken.

 Wat is vereffening-verdeling?

De vereffening betekent het in kaart brengen van wat er verdeeld moet worden. Er wordt een overzicht opgemaakt van het gemeenschappelijk en eigen vermogen en er wordt rekening gehouden met de eventuele schulden.

Ook het vastgoed en de inboedel worden hierin vastgelegd. Hierbij kan een boedelbeschrijving worden opgesteld. Dit kan in der minne gebeuren of via de notaris en eventueel verbonden met een eedaflegging.

Tijdens de vereffening moet er ook bepaald worden of en welke vergoedingen er moeten voorzien worden. Indien er goederen of gelden van het ene vermogen naar het andere zijn overgegaan, dient dit gecorrigeerd te worden met behulp van een vergoeding. Ook wordt er een beheers verrekening opgesteld.

Pas nadat er een oplijsting is gebeurd kan de notaris zien wat er aan elke partij toekomt.

Kies de juiste advocaat

Hoewel vereffening-verdeling pas plaatsvindt nadat de echtscheiding definitief is, kies je best je advocaat voor je echtscheiding met het oog op de vereffening-verdeling. Niet alle advocaten kennen namelijk hun weg in de complexe materie van de vereffening-verdeling.

De kennis over vereffening-verdeling is enorm belangrijk vanaf het begin van het uit elkaar gaan. De afspraken bij de inleiding van de uit elkaar gaan zijn cruciaal voor de uiteindelijke vereffening-verdeling.

Expertise in vereffening-verdeling

Ons kantoor is gespecialiseerd in het familierecht en heeft een grondige kennis van familiaal vermogensrecht. Dankzij onze jarenlange ervaring en doorgedreven aanpak verdedigen we uw belangen op de best mogelijke manier.

Elke vereffening-verdeling wordt gedetailleerd opgevolgd. Er wordt steeds gezocht naar de beste uitkomst voor u op lange termijn.

Contacteer ons om een afspraak vast te leggen, zodat we samen uw situatie grondig kunnen bespreken.
Onze tarieven kan u hier raadplegen.