Echtscheiding en partneralimentatie

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Zo kan tijdens die periode onder andere de hoogte en duur van de partneralimentatie worden bepaald. Dit bedrag wordt ook wel het onderhoudsgeld genoemd.

De ex-partners kunnen samen bepalen of er sprake zal zijn van een uitkering van partneralimentatie. Ze kunnen dan zelf het bedrag en de duurtijd overeenkomen. Wanneer hierover geen compromis kan worden gesloten, kan de ex-partner die zich in staat van behoefte bevindt een uitkering vorderen.
Onze tarieven kan u hier raadplegen.

Partneralimentatie vorderen

Stel, u heeft een lager inkomen dan uw ex-partner. U kan dan samen overeenkomen dat u een vergoeding krijgt om een gelijkaardige levensstandaard te kunnen aanhouden.

Het is mogelijk dat de afspraken tussen beide partners omtrent de partneralimentatie moeilijk tot stand komen. In dat geval heeft de rechter de bevoegdheid om de partneralimentatie voor te schrijven.

Vereffening-verdeling en bemiddeling

Advocaat du Moulin & Partners is zeer bedreven in de specifieke materie van de echtscheiding en vereffening-verdeling in het bijzonder. U kan dan ook telkens rekenen op onze professionele en deskundige aanpak. Meester du Moulin is bovendien bemiddelaar en kan u bijgevolg ook helpen bij het uitwerken van afspraken in der minne.

Contacteer ons om een afspraak vast te leggen, zodat we samen uw situatie kunnen bespreken. We zoeken steeds naar de beste en meest serene oplossing.