Echtscheiding met onderlinge toestemming

Naast de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting is er ook nog een tweede vorm van echtscheiding, met name de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Dit behelst een volledig akkoord op contractuele basis over alle gevolgen van de scheiding van partijen.

Indien partijen het nog min of meer eens raken over de belangrijke gevolgen van hun breuk zal ons kantoor u adviseren over deze vorm van echtscheiding, die vanzelfsprekend vlotter en minder pijnlijk zal zijn, en bijstaan bij de concrete vormgeving van deze vorm van de echtscheiding.

Neem contact met ons op om uw afspraak in te plannen. Onze tarieven kan u hier raadplegen.