Personenrecht en familierecht. Gezin van 3 op het strand.

Personenrecht en familierecht

Het personen- en familierecht in een notendop

Het personenrecht en familierecht betreft een rechtstak die vele aspecten kent en die een bijzondere vakkennis en -bekwaamheid vereist. Vandaag de dag zien we dat er zich steeds meer problemen voordoen op dit domein. Gelukkig kan u altijd rekenen op de gespecialiseerde expertise van Advocaat du Moulin & Partners.

Het gaat dan onder meer over familierechtelijke zaken die verband houden met volgende onderwerpen:

Adoptie
Afstamming
Echtscheiding
Erfrecht
Geboorte

Huwelijk
Nationaliteit
Omgangsregeling voor de kinderen
Onderhoudsgeld
Ouderlijk gezag

Relationele moeilijkheden
Samenlevingscontracten
Samenwonen
Schenkingen
Vereffening-verdeling bij echtscheiding

Familierecht: 2 handen die elkaar vasthouden

Zelfs wanneer het gaat om specifieke familiale materies kan u rekenen op de professionele en grondig juridisch onderbouwde bijstand van onze advocaten. Het gaat dan om zaken zoals:

– De nieuwe regels inzake de dubbele familienaam.

– Het lesbisch meeouderschap.

– De bescherming van meerderjarigen.

Bijna alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven – in de ruimste zin van het woord – vallen sinds 1 september 2014 onder de bevoegdheid van de Familierechtbank.

Zo kwam er een einde aan de tijd waarbij u naargelang de materie, de aard van de vordering en het tijdstip van de vordering uw zaak bij een ander rechtscollege aanhangig diende te maken.

Advocaat du Moulin & Partners als specialist in familierecht

Onze advocaten maken er een prioriteit van om alle nieuwigheden in het familierecht op de voet te volgen. Zo kunnen ze u gepast informeren en adviseren wat de procedure betreft.

Het spreekt voor zich dat dergelijke gevoelige zaken, die een grote impact op uw leven hebben, met de nodige voorzichtigheid worden behandeld door een gespecialiseerde advocaat. Als specialist in familierecht, helpen we u bij Advocaat du Moulin graag verder.

Bij Advocaten du Moulin & Partners vindt u advocaten die u persoonlijk doch professioneel bijstaan en samen met u op zoek gaan naar de meest efficiënte oplossing op maat voor uw probleem. Uw verhaal staat daarbij steeds centraal.

In de eerste plaats gaan wij steeds op zoek naar een regeling in der minne. Een bemiddelde oplossing kan de relatie tussen partijen stabiliseren, wat van groot belang is, zeker als er kinderen in het spel zijn.

Indien een minnelijke oplossing geen optie is, zullen onze advocaten u informeren over de mogelijke en gepaste juridische stappen.

Expertise & persoonlijke aanpak

Onze advocaten volgen op geregelde basis studiedagen (o.a. over personenrecht en familierecht). Zo wordt u steevast correct geïnformeerd op basis van zeer actuele kennis van de materie.

Indien u wenst dat er aandacht wordt besteed aan uw verhaal met inbegrip van uw emotionele toestand en zonder de juridische kant uit het oog te verliezen, bent u bij Advocaten du Moulin & Partners aan het juiste adres.

Ons streefdoel? Zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de moeilijkheden waarmee u kampt. Neem contact op om uw specifieke situatie te bespreken.

Familierecht: 2 kindjes met de armen om elkaar geslagen

Echtscheidingen

Bij Advocaat du Moulin & Partners beschikken we over een doorgedreven kennis van het algemene personen- en familierecht, maar zijn we ook zeer bedreven in de specifieke materie van de echtscheiding zoals vraagstukken aangaande afzonderlijke woonst, persoonlijk onderhoudsgeld en de regelingen met betrekking tot kinderen.

Bemiddeling en collaboratief onderhandelen

Bemiddeling houdt in dat u samen met een advocaat-bemiddelaar op zoek gaat naar passende oplossingen en is een zeer waardevol alternatief inzake de beslechting van familiale geschillen.